Zapraszamy do współpracy z firmą BEA-TEX:

- zakłady przemysłowe oraz wszystkie przedsiębiorstwa, które w procesie produkcyjnym wytwarzają odpady,
- wszystkie biura, urzędy i instytucje posiadające odpady,
- kolporterzy,
-drukarnie,
- sieci handlowe, supermarkety, pojedyncze jednostki handlowe,
- zakłady gospodarki komunalnej,
- firmy zajmujące się selektywną zbiórką, skupy oraz firmy zajmujące się zagospodarowaniem surowców wtórnych,
- szkoły oraz uczelnie,
- gospodarstwa domowe.